Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Novinarska etika
Kratica: KOMBO474Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: Dražen Maleš mag. comm. ( Seminar )
Opis predmeta: Glavni cilj predmeta je pružiti uvid u osnovna znanja o novinarskoj i medijskoj etici, s posebnim osvrtom na njezinu praktičnu primjenu u svakodnevnom novinarskom i medijskom djelovanju. Specifični cilj predmeta je pripremanje studenata za razumijevanje novinarske etike kao praktične filozofske discipline koja se bavi specifičnim moralom i deontologijom struke, koja mora voditi računa o etičkim kodeksima i pravnim propisima kojima se ravna novinarska i medijska profesija, a kojih će se i sami morati držati u novinarskoj praksi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. AA. VV.; Medijska istraživanja, 4(1998)1 - tema broja: Etika i novinarstvo, 29-59; Medijska istraživanja (1998)
2. BERTRAND, Claude-Jean; Deontologija medija; Izvori, ICEJ, Zagreb (2007)
3. BRAJNOVIĆ, Luka; Nauka o dužnostima novinara kao moralnoj obavezi; Hrvatska revija, 47(1997)2, 272-289. (1997)
4. LABAŠ, Danijel; Luka Brajnović - od vjernosti sebi do vjerodostojnosti profesije; Medijske studije, 1(2010)1-2, 171-182. (2010)
5. LABAŠ, Danijel ULDRIJAN, Ivan; Može li dobro novinarstvo biti nemoralno? Pitanje odnosa kvalitete, etike i medijske pismenosti, LABAŠ, D. (ur.), Mediji i društvena odgovornost, 85-106.; Hrvatski studiji, Zagreb (2010)
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Uvod u novinarstvo
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu