Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pravni aspekti masovne komunikacije
Kratica: KOMBO654Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ilija Musa
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ilija Musa ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s načelom slobode misli, mišljenja i govora kroz sustav masovne komunikacije, upoznati ih s hrvatskim medijskim sustavom i medijskim zakonodavstvom kao i upoznavanje važnijih međunarodnih propisa koji reguliraju pitanja javne komunikacije, prava na slobodu govora, prava na pristup medijima, prava na informaciju i zaštitu autorskih prava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Alaburić, V. (2003) "Ograničavanje govora mržnje u demokratskome društvu-teorijski, zakonodavni i praktični aspekti - I. dio", Hrvatska pravna revija, siječanj, 2003, 1-18.;
2. Peruško, Z., Perišin, T., Topić, M., Vilović, G. i Zgrabljić Rotar, N. (2011) Hrvatski medijski sustav. Zagreb. Fakultet političkih znanosti.;
3. Alaburić, V. (2003) "Sloboda misli, mišljenja, izražavanja i informiranja", Hrvatska pravna revija, lipanj, 2003, 1-21.;
4. Alaburić, V. (2003) "Ograničavanje govora mržnje u demokratskome društvu-teorijski, zakonodavni i praktični aspekti - II. dio", Hrvatska pravna revija, veljača, 2003, 1-16.;
5. Zgrabljić Rotar, N. (2009) Pravo na privatnost: Standardi za zaštitu privatnosti djece u medijima u: Zbornik Zaštita privatnosti djece u medijima. Zagreb: Pravobranitelj za djecu, str. 33-45.;
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Začetnici komunikologije i njihova djela
Položen : Novinarska etika
Položen : Uvod u novinarstvo
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu