Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Magazini i revije
Kratica: KOMBI154Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Izvođači: dr. sc. Nina Ožegović ( Seminar )
Opis predmeta: Prikazati sve moguće načine pisanja u tjednicima, mjesečnicima i dvomjesečnicima, te osposobiti studente za pisanje u magazinima i revijama, te kritično opažanje stvarnosti. Također, namjera je osposobiti studente za rad u magazinu ili reviji odnosno sudjelovanje na kolegijima, suradnju s ostalim članovima redakcije, te rad na terenu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ruberg, Michelle; Yagoda, Ben; Handbook of magazine article writing; Cincinnati: Writer s Digest Books (2005)
2. Johnson, Sammye; Prijatel, Patricia; The Magazin from Cover to Cover; Inside Dynamic Industry, McGraw-Hill; McGraw-Hill (1999)
3. Zinsser, William; On writing well: The classic guide to writing nonfiction; Harper reference (1998)
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu