Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u odnose s javnošću
Kratica: KOMBI355Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Zdeslav Milas
Izvođači: Davor Trbušić mag. comm. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati polaznike s osnovnim konceptima odnosa s javnošću te objasniti ključne pojmove, procese, teorijske pristupe i komunikacijske modele. Studenti će naučiti važnost planiranja i upravljanja u odnosima s javnošću, značajke u odnosima s medijima i korištenje raznih tehnika u OSJ. Polaznici će biti upoznati s područjima prakse OSJ u javnom, političkom, u nevladinim i neprofitnom sektoru te u profitnom sektoru, posebno u korporativnoj komunikaciji. Pored interne komunikacije kolegij obuhvaća i krizno komuniciranje, kao i etičke i pravne norme u odnosima s javnošću.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. BROOM, Glen M. (2010): Cutlip + Center s učinkoviti odnosi s javnošću, MATE, Zagreb, (3. dio: poglavlja 11 - 14., 266-376.);
2. MILAS, Zdeslav (2011): Uvod u korporativnu komunikaciju. Teorijski pristupi i organizacijski modeli, Novelti Millenium, Zagreb (poglavlje 3, 4 i 6, 57-72. i 95-104.);
3. SOMMERVILLE, Ian (2007): "Poslovna etika, odnosi s javnošću i korporativna društvena odgovornost", u: THEAKER, Alison (ur.): Priručnik za odnose s javnošću, HUOJ, Zagreb, 155-170.;
4. TOMIĆ, Zoran (2008): Odnosi s javnošću - teorija i praksa, Synopsis, Zagreb/Sarajevo (ključna knjiga, sva poglavlja osim Proces upravljanja i osobnog PR-a);
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu