Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologijska etika
Kratica: PSIBO102Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Maričić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj ovog predmeta je pružiti studentima uvid u etička načela, dvojbe i promišljanja unutar psihologije kao struke i srodnih područja. Kroz predmet studenti će se upoznati s osnovnim teorijskim pristupima, etičkim načelima, procesom donošenja etičkih prosudbi i etičkih odluka, etičkim kodeksima, posebno Kodeksom etike Hrvatske psihološke komore te meta kodeksima. Studenti će se također upoznati s etičkim aspektima istraživanja čovjekova razvoja, etičkim načelima psihologijskih istraživanja. Posebna pažnja bit će posvećena upoznavanju studenta s etičkim načelima istraživanja s djecom. Pohađanje ovog predmeta trebalo bi omogućiti studentima, uz stjecanje općih znanja o etici, ujedno i proširivanje znanja o etičkim načelima u budućim istraživanjima koje će provoditi kao i osigurati višu raznu profesionalne etike u njihovoj budućoj praksi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kolesarić, V. (1996). O etičkom kodeksu Hrvatskog psihološkog društva. Hrvatski psihologijski glasnik, prosinac 1996., 11-14.;
2. Dijete i društvo (2003), 5, 1, svi članci uključujući etički kodeks istraživanja s djecom na kraju časopisa.;
3. Kodeks etike psihološke djelatnosti, Hrvatska psihološka komora, http://www.psiholoska-komora.hr/static/documents/dok_kodeks_etike.pdf;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu