Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Diferencijalna psihologija
Kratica: PSIBO111Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Boris Mlačić
Izvođači: Jelena Jureta mag. psych. ( Seminar )
Opis predmeta: Protumačiti studentima individualne razlike ljudi te značaj tih razlika za društvo općenito i za psihologiju posebno. Protumačiti mjerenje individualnih razlika. Usporediti razlike pojedinaca u sposobnostima, ličnosti i kreativnosti. Analizirati genetske i okolinske izvore tih razlika. Opisati razvoj teorija i modela inteligencije. Opisati razvoj teorija i modela ličnosti. Argumentirati važnost inteligencije i ličnosti ljudi u svakodnevnome životu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Chamorro-Premuzic, T. (2011). Personality and Individual Differences. (str. 2-102, 135-255, 291-324). Chichester: John Wiley +amp; Sons.;
Preporučena literatura:
2. Larsen, R. J. i Buss, D. M.; Psihologija ličnosti; Zagreb: Naklada Slap (2008)
3. Zarevski, P.; Struktura i priroda inteligencije; Zagreb: Naklada Slap (2012)
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Inferencijalna statistika
Položen : Mjerenje u psihologiji
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu