Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija rada
Kratica: PSIBO118Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Maša Tonković Grabovac
Izvođači: doc. dr. sc. Maša Tonković Grabovac ( Seminar )
Opis predmeta: Kolegij pruža detaljan pregled primjene osnovnih psihologijskih spoznaja na područje ljudskog rada. Kroz upoznavanje s različitim temama poput analize radnog mjesta, radne sposobnosti i radnog učinka, izbora i izobrazbe kadrova, procjenjivanje uspješnosti u radu, motivacije za rad, izostanaka s posla i nesreća na radu te utjecaja fizioloških procesa na radni učinak, studenti će ovladati znanjima nužnim za psihologa u radnoj organizaciji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. B. Petz: Psihologija rada, Zagreb: Školska knjiga, 1987.;
2. B. Petz (ur.): Psihologijski rječnik, Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005.;
3. A.Furnham: The Psychology of Behaviour at Work, Psychology Press, 1997.;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu