Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija religije
Kratica: SOCBI624Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Stipan Tadić
Izvođači: Petar Bilobrk mag. relig. ( Predavanja )
Opis predmeta: Upoznati studente s razvojem sociologije religije, njeznim temeljnim pojmovima, glavnim predstavnicima te sociološkim razumijevanjem uloge religija i crkava u društvu. Polaznici će steći znanja o sociološkom aspektu fenomena religije i religioznoga, osposobit će se za bolje razumijevanje značenja religije u čovjekovu životu i društvu uopće, kao i značenja čovjekova djelovanja u nastanku različitih oblika religija. Cilj je kolegija ponuditi studenti(ca)ma jedno novo viđenje religije kao fenomena koji u ovom postmodernom vremenu zauzima veoma značajno mjesto.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Acquaviva, Sabino (1996): Sociologija religija: problemi i perspektive. Zagreb, Filozofski fakultet;
2. Durkheim, Emile (2008). Elementarni oblici religijskog života. Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo;
3. Grace, Davie (2005): Religija u suvremenoj Europi. Zagreb, Golden marketing Tehnička knjiga;
4. Jukić, Jakov (1997): Lica i maske svetoga. Zagreb, Kršćanska sadašnjost.;
5. Knoblauch, Hubert (2004): Sociologija religije. Zagreb, Demetra;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu