Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska književnost romantizma i realizma
Kratica: KROBO345Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Tihomil Maštrović
Izvođači: Martina Ćavar dipl. kro. ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznavanje studenata s hrvatskom književnošću romantizma, predrealizma i realizma, književnih i stilskih razdoblja XIX. stoljeća, osobito s važnijim djelima koja su postala trajnom vrijednošću nacionalne književnosti. Studenti će se osposobiti u prepoznavanju književnih vrsta karakterističnih za pojedina književna razdoblja, te u sagledavanju važnosti pojedinih vrijednih književnih djela, nezaobilaznih u tumačenju vrhova hrvatske književnosti. Studenti će se nadalje osposobiti u prepoznavanju najvažnijih autorskih stvaralačkih potencijala hrvatske književnosti, te s poetikama pojedinih književnih razdoblja i svim pitanjima specifične književne periodizacije razdoblja romantizma i realizma u hrvatskoj književnosti u odnosu na ostale važnije europske književnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivo Frangeš; Povijest hrvatske književnosti; Matica hrvatska, Zagreb (1987)
2. Miroslav Šicel; Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća; Školska knjiga, Zagreb (1997)
3. Dubravko Jelčić; Hrvatski književni romantizam; Školska knjiga Zagreb (2002)
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu