Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska književnost moderne i postmoderne
Kratica: KROBO495Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravka Zima
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dubravka Zima ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studentice/studente s hrvatskom književnošću moderne i postmoderne. Pročitati kanonske tekstove iz odabranih razdoblja. Upoznati studentice/studente s periodizacijskim strategijama i književno-povijesnim pregledima naslovnih razdoblja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Viktor Žmegač; Duh impresionizma i secesije; Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1997)
2. Batušić, Kravar, Žmegač; Književni protusvjetovi.; Matica hrvatska, Zagreb (2001)
3. Ivo Frangeš; Povijest hrvatske književnosti; NZMH-Cankarjevazaložba (1987)
4. Cvjetko Milanja; Hrvatsko pjesništvo 1900.-1950.; Altagama, Zagreb (2010)
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu