Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća
Kratica: KROBO475Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić
Izvođači: Jurij Borna Jurčević mag. hist. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj predmeta je usvajanje temeljnih znanja, te sposobnost kritičkog promišljanja o najvažnijim događajima, procesima i osobama iz hrvatske kulturne i političke povijesti 20. stoljeća.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Hrvoje MATKOVIĆ; Suvremena politička povijest Hrvatske; Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (1995)
2. Hrvoje MATKOVIĆ; Povijest Jugoslavije; Naklada P. I. P. Pavičić, Zagreb (2003)
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu