Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska likovna umjetnost
Kratica: KROBO534Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić
Izvođači: mr. sc. Snježana Vasilj ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je kolegija omogućiti usvajanje znanja o umjetničkim razdobljima te definirati temeljno znanje o hrvatskoj likovnoj umjetnosti. Cilj je upoznati studente s terminologijom i analizom likovnog djela. Analizirati pojedina radoblja i napraviti izbor najvažnijih umjetničkih djela i fenomena. Opisati urbane strukture povijesnih gradova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Radovan Ivančević; Umjetničko blago Hrvatske; Motovun Zagreb (1993)
2. Milan Pelc; Povijest umjetnosti u Hrvatskoj (pdf); Zagreb, Naklada Ljevak (2012)
3. Diana Vukičević-Samaržija; Periodizacija i termini;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu