Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u latinsku filologiju
Kratica: LATBO113Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković ( Seminar )
Opis predmeta: Kolegij Uvod u latinsku filologiju daje uvid u klasičnu, a time i latinsku filologiju, definirajući je kao humanističku disciplinu koja na osnovi pisanih tekstova proučava najrazličitije vidove rimskog (a djelomično i grčkog) svijeta u antici. Studenti se najprije upoznaju s osnovnim lingvističkim, povijesnim i književno-teorijskim pojmovima, a zatim se različiti aspekti rimske civilizacije (jezik, umjetnost, književnost, filozofija, povijest, itd.) obrađuju na sačuvanim (pretežno književnim) tekstovima. Žanrovski pristup osigurava osnovno znanje o reprezentativnim autorima i djelima s kojima će se student tijekom studija susretati, a jednako tako i osnovno znanje o različitim disciplinama na kojima se filologija temelji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Materijali na webu (Merlin);
2. Vratović, Vladimir; Rimska književnost u: Povijest svjetske književnosti 2, str. 189-312; (1977)
3. Vratović, Vladimir; Rimska književnost (teme i autori obrađene na kolegiju); Biokova (2008)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu