Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rimska književnost 2
Kratica: LATBO313Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Matasović
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznati studente s rimskim piscima i njihovim djelima tzv. zlatnog vijeka. Pored povijesnog pregleda s opusom pisaca ovog perioda, studente se upoznaje prema njihovoj pripadnosti istim znanstvenim disciplinama kao i književnim žanrovima. Prvu cjelinu tvore pisci Ciceronovog, a drugu Augustovog doba.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. T.L.Carus; C. Sallustius Crispus; Q. Horatius Flaccus; T. Livius / Ciceron; Vergilije; Horacije; Lektira na latinskom: 1. T. Lucretii Cari De rerum natura (I, 1-43); 2. C. Sallustii Crispi Bellum Catilinae, c. 51 3. Q. Horatii Flacci, Sermones I, 9 4. T. Livii Ab Urbe condita: Praefatio; I, 15-16, II 12-13 Lektira na hrvatskom: M. T. Ciceron, Govornik P. Vergilije Maron, Eneida K. Horacije Flak, Pjesničko umijeće; sva izdanja / mreža
2. Vratović, Vladimir; Rimska književnost; Biokova, Zagreb (2008)
3. Paratore, Ettore; La letteratura latina dell eta repubblicana e augustea; Sansoni, Firenze
4. priredio D. Škiljan; Leksikon antičkih autora; Latina+Graeca, Matica hrvatska (1996)
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Uvod u latinsku filologiju
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu