Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rimska književnost 3
Kratica: LATBO443Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Matasović
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznati studente s rimskim piscima i njihovim djelima tzv. srebrnog vijeka (14.- 117.). Pored povijesnog pregleda piscima ovog perioda studente se upoznaje s njihovim djelima svrstanim prema stilu izraza, žanru, svjetonazoru i znanstvenoj disciplini. Prvu cjelinu tvore pisci julijevsko-klaudijevske dinastije, a drugu flavijevske dinastije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Fedro; Seneka; Plinije Mlađi; Petronije; ; Lektira na latinskom: 1. Phaedri Fabulae Aesopiae: Prol., lib. I, 1., 3.-6., 13., 21., 24., lib. III, 1., 7., 18., lib. IV, 3., 9., 10. i 20; 2. L. Annaei Senecae (Minoris), Dialogi: Ad Gallionerm de vita beata, 1 - 6; 3. G. Plinii Caecilii Secundi (Minoris), Epistulae, lib. I, 9., lib. III, 5, lib. X, 96. i 97. Lektira na hrvatskom: Petronije Arbiter: Satire (Satirikon) L. A. Seneka Mlađi: Pretvorba božanskog Klaudija u tikvu.; sva izdanja / mreža
2. Vratović, Vladimir; Rimska književnost; Biokova, Zagreb (2008)
3. priredio Dubravko Škiljan; Leksikon antičkih autora; Latina+Graeca, Matica hrvatska, Zagreb (1996)
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu