Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rimska književnost 4
Kratica: LATBO512Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Matasović
Izvođači: dr. sc. Lucija Krešić Nacevski ( Predavanja )
Opis predmeta: Upoznavanje rimske književnosti u periodu 117. - 524. i njezina odnosa prema starokršćanskoj književnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Budimir, Milan; Flašar, Miron; Pregled rimske književnosti De auctoribus Romanis; Naučna knjiga, Beograd (1963)
2. Vladimir Vratović; Rimska književnost; Biokova, Zagreb (2008)
3. Apulej; Zlatni magarac: Asinus aureus;
4. Conte, Gian Biagio; Latin literature; The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London (1994)
5. Svetonije; Dvanaest rimskih careva (životopisi: Julije Cezar, August, Neron, Vespazijan);
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu