Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Politička ekonomija
Kratica: SOCBO264Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Luka Brkić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj nastave je upoznavanje studenata sociologije s osnovnim kategorijalnim aparatom ekonomske znanosti. Osim standardnog izvođenja osnova mikro i makroekonomije studij zahvaća i odnos ekonomskih i političkih procesa, ukazujući na značaj ekonomske teorije za razumijevanje političkog odlučivanja. Posebna pozornost posvećuje se značaju koji mikroekonomija ima za razumijevanje javnih politika. Kategorije poput efikasnosti i neefikasnosti tržišta, monopola, eksternalija, graničnih troškova, sastavni su dio analize javnih politika (public policy) u suvremenoj političkoj znanosti. Jednako tako, proučavanje makroekonomskih kategorija poput ekonomskog rasta, zaposlenosti, neto-izvoza i inflacije, neophodno je za razumijevanje procesa suvremene vladavine (government) i javnog upravljanja (governance). Ekonomska politika postala je ključnom dimenzijom vladina djelovanja, a samim time i neizostavnim elementom sociološkog studija. Studij se zasniva na prikazu osnovnih ekonomskih kategorija, bez podrobnog izlaganja razvoja teorija i metoda kroz povijest ekonomske misli. Osnovni je cilj studija upoznavanje studenata s temeljnim ekonomskim pojmovima, te nematematičkom analizom mikro i makroekonomije. Predmet je u osnovi sličan predmetima Počela ekonomije ili Osnove ekonomije koji se izvode na ekonomskim fakultetima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D.; Ekonomija, 15. izd.; Zagreb: Mate (2007)
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu