Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Statistika u društvenim istraživanjima
Kratica: SOCBO335Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Balabanić
dr. sc. Luka Šikić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati polaznike s osnovnim statističkim pojmovima i tehnikama potrebitim za različite primjene u sociologiji.
Opći ciljevi kolegija: studenti će steći osnovna statistička znanja i tehnike koje se koriste u društvenim istraživanjima, s naglaskom na tumačenju statističkih pokazatelja, posebice onih sadržanih u standardnim računalnim ispisima. Studenti kroz predavanja, vježbe, praćenje literature i samostalno rješavanje zadataka savladavaju osnovne statističke tehnike i pojmove: slučajna varijabla, distribucija frekvencija, mod, medijan, srednja vrijednost, mjere disperzije, vjerojatnost, te osnovne distribucije diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Studenti razvijaju statistički način razmišljanja i upoznaju precizne statističke načine izražavanja. Očekuje se da studenti predoče jasna statistička tumačenja rješenja zadataka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Petz, B.; Osnovne statističke metode za nematematičare; Naklada Slap, Jastrebarsko (1997)
2. Howell, D. C; Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences; Duxbury Press/ Cole Publishing Company, Ca., USA (2014)
3. Welkowitz, J.; Introductory Statistics for the Behavioral Sciences, Sixth Edition with SPSS 15.0 Set; John Wiley + Sons, Inc., New Jersey, USA (2008)
4. Pagano, R. R.; Understanding Statistics in the Behavioral Sciences; Brooks / Cole Publishing Company An International Thomson Publishing Company, Pacific Grove, USA (2008)
5. Sweet, S. A.; Grace-Martin K. A; Data Analysis with SPSS: A First Course in Applied Statistics (4th Edition); Pearson, USA (2012)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu