Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija hrvatskoga društva 1
Kratica: SOCBO124Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Andreja Sršen
Izvođači:
Opis predmeta: Sociologija hrvatskog društva 1 je prva od pet stepenica tijekom cijelog studija usmjerena na stjecanje znanja o strukturama i procesima u hrvatskom društvu iz sociologijskog polazišta. Iz ove osnovne teze slijede i osnovni ciljevi: dati polaznicima znanja o socijalnoj strukturi hrvatskog društva i procesima u toj strukturi od 1990 godine do danas; dati polaznicima znanja i uvide u dominantne procese u hrvatskom društvu od 1990. godine do danas; elaborirati oblike socijalne dezintegracije, kako vertikalne (socijalni slojevi) tako i horizontalne (regije i mikroregije Hrvatske) - posebno pri tome objasniti a. pojavu korupcije kao razarača svakog pa i hrvatskog društva; b. trendove razvoja kvalitete življenja u Hrvatskoj i proces masovnog siromašenja ljudi u hrvatskom društvu u modernom neoliberalnom planetarnom političkom i ekonomskom kontekstu i c. procese slabljenja produkcione ljudske supstance hrvatskog društva od 1990- do danas; upoznati polaznike s povijesnim i današnjim hrvatskim regijama; dati empirijska saznanja o odnosu centra i periferije u Hrvatskoj; elaborirati pojam i prakse hrvatskog društvenog identieta i dati polaznicima znanje na temu Globalizacija narušava lokalni identitet; dati znanja o temi Politička održivost kao iznutra oblikovana samobitnost (primjer Hrvatske).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zoran Malenica: Ogledi o hrvatskom društvu - Prilog sociologiji hrvatskog društva, Golden Marekting - Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.;
2. Ivan Rogić i Maja Štambuk: Duge sjene periferije, Prinos revitalizaciji hrvatskog ruba, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1998, Biblioteka zbornici, knjiga 4.;
3. Časopis Društvena istraživanja 1 /1992, Tematski broj: Država, regije, regionalni razvoj, Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 1992.;
4. Vladimir Lay i Dražen Šimleša: Nacionalni interesi razvoja Hrvatske kroz prizmu koncepta održivog razvoja, Institut Pilar, Zagreb, 2012.;
5. Mirko Marković, Hrvatske pokrajine, Jesenski Turk, Zagreb, 2003.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu