Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija hrvatskoga društva 2
Kratica: SOCBO274Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Stipan Tadić
Izvođači: Petar Bilobrk mag. relig. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s različitim i raznorodnim religijskim metamorfozama i procesima u hrvatskome društvu. U Hrvatskoj se, zbog brzih i dinamičnih globalizacijskih (pro)mijena i procesa, mijenja ili transformira i postojeća religijska situacija. Nestaju jedni, a rađaju se drugi pojavni oblici i tzv. novi religijski pokreti. Cilj kolegija je upoznati studente s religijskim promjenama u hrvatskom društvu koje su se dogodile i koje se trajno događaju, jer je riječ o procesu, a ne o stanju, kao i utjecaj religije na društvene promjene i društvenih promjena na pojavne i društvene oblike religije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Črpić, G.; Jukić, J., Alternativna religioznost u: Bogoslovska smotra, Vjera i moral u Hrvatskoj, 4/1998, 589-617.
3. Jukić, Jakov, (1991.). Budućnost Religije (odabrana poglavlja: str. 43-46; 99-159). Split: Matica hrvatska.
4. Haralambos, Michael; Holborn, Martin. 2002. Sociologija: teme i perspektive. Zagreb: Golden Marketing - Tehnička knjiga. str. 431-501;
5. Mardešić, Željko (2007), Rascjep u svetome, Zagreb, Kršćanska sadašnjost (str. 375-729).
6. Nikić, M. (ur.). (1997.). Novi religiozni pokreti. Zagreb: Filozofsko teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu.
7. Tadić, S.(2002). Tražitelji Svetoga (stranice: 5-36, 79-233). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Studije.
8. Tadić, S. (2011). Globalizacijski procesi i religijske promjene. Nova prisutnost, IX (1), 73-83.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu