Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Stanovništvo svijeta
Kratica: SOCBI064Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente s osnovnim znanstveno utemeljenim činjenicama, pokazateljima i spoznajama o kretanju, razmještaju i strukturama svjetskoga stanovništva, s posebnim naglaskom na kontinentalne i regionalne razlike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Wertheimer-Baletić, A. (1999): Stanovništvo i razvoj, MATE, Biblioteka Gospodarska misao, Zagreb (odabrana poglavlja).;
2. Nejašmić, I. (2005): Demogeografija - stanovništvo u prostornim odnosima i procesima, Školska knjiga, Zagreb (odabrana poglavlja).;
3. Mesić, M. (2002): Međunarodne migracije - tokovi i teorije, Societas, Zavod za sociologiju, Zagreb (odabrana poglavlja).;
4. Narodi Europe, priredio: Felipe Fernandez-Armesto (1997): The Times, Naklada Zadro, Zagreb.;
5. Ferrera, M. (2004): Narodi svijeta, Stanek, Varaždin.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu