Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Socijalna patologija
Kratica: SOCBI054Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj predmeta je omogućiti studentima istraživanje različitih oblika devijantnoga ponašanja te temeljem toga razumijevanje ključnih koncepata objašnjenja različitih oblika devijantnoga ponašanja. Studenti će usvojiti interdisciplinarni pristup objašnjavanju devijantnoga ponašanja te proučavati metodologiju i rezultate recentnih istraživanja najčešćih oblika devijantnoga ponašanja. Cilj je da studenti postanu sposobni za primjenu širokog činjeničnog znanja o devijantnom ponašanju i razumijevanje porijekla devijantnoga ponašanja u budućim istraživanjima kao i u području prevencije devijantnoga ponašanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Singer, M., Kovčo Vukadin, I., Cajner Mraović, I. (2002): Kriminologija. Globus, Zagreb.;
2. Higgins, P., Mackinem, M., (2008) Thinking about Deviance. A Realistic Perspective. Second edition. Plymouth, UK: Rowmann +amp; Littlefield Publishers.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu