Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u znanstvenoistraživački rad
Kratica: PSIBO200Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznavanje studenata s osnovama znanstveno-istraživačkog rada, razvijanje kritičkog mišljenja i osposobljavanje za praćenje znanstvene literature. Kroz nastavu će studenti upoznati osnove znanstvenog načina razmišljanja, elemente od kojih se sastoji znanstveno istraživanje i temeljne metode što se koriste u društvenim znanostima. Studenti će se također okvirno upoznati s načinom uobličavanja znanstvenog rada i etičkim načelima u znanstveno istraživačkom radu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Milas, G.; Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima; Naklada Slap (2009)
2. Hrvatska psihološka komora (2004). Kodeks etike psihološke djelatnosti. Zagreb: Skupština HPK.;
3. Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama, NN 118/09. www.nn.hr; www.azvo.hr;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu