Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Percepcija
Kratica: PSIBO106Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 15(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tihana Brkljačić
Izvođači: Jelena Jureta mag. psych. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Upoznati studente s otkrićima i teorijama iz područja percepcije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. E. Bruce Goldstein, Osjeti i percepcija, Naklada Slap, 2011.;
2. T. Brkljačić: Skripta iz percepcije.;
3. Matlin, M. W.; Foley, H. J. Sensation and Perception, Allyn and Bacon, 1997.;
4. Wolfe, J. M., Kluender, K. R., Levi, D. M., Bartoshuk, L. M., Herz, R. S., Klatzky, R. L., Lederman, S. J., Merfeld D. M. Sensation +amp; Perception (3rd edition), Sinauer Associates Inc., Sunderland, MA; 2012, Textbook website:http://sites.sinauer.com/wolfe3e.;
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu