Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Neurobiologija normalnog ponašanja
Kratica: PSIBO104Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 15(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
Izvođači: pred. dr. sc. Mirta Zelenika Zeba ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Opći cilj kolegija je razumijevanje biološke podloge složenih mentalnih funkcija u čovjeka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Judaš, M.; Kostović, I. (1997) Temelji neuroznanosti. Web izdanje;
2. Pinel J. P. J. (2002) Biološka psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap;
3. Petanjek, Z.: Funkcionalna anatomija mozga - ppt prezentacija na webu;
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove biološke psihologije
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu