Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Praktikum biološke psihologije
Kratica: PSIBO105Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 45(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
doc. dr. sc. Sanja Darmopil
Izvođači: doc. dr. sc. Sanja Darmopil ( Vježbe u praktikumu )
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Opći cilj kolegija je praktično prepoznavanje principa morfološke i funkcionalne organizacije mozga, s posebnim naglaskom na strukture bitne u procesuiranju složenih mentalnih funkcija u čovjeka. Specifični ciljevi razrađeni su po nastavnim temama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Judaš, M.; Kostović, I. (1997): Temelji neuroznanosti, web izdanje, 2001;
2. Petanjek, Z. Funkcionalna anatomija mozga (ppt web prezentacija);
3. Sheme za vježbe;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove biološke psihologije
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu