Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u razvojnu psihologiju
Kratica: PSIBO112Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači:
Opis predmeta: Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će razlikovati, opisati i kritički evaluirati glavne pojmove i ideje teorija o ljudskom razvoju i njihove implikacije za rad s djecom, roditeljima i odgajateljima. Razumjet će činitelje i procese koji uzrokuju razvojne promjene i poznavati metode istraživanja razvoja. Također će poznavati glavna obilježja prenatalnog razvoja te opisati i objasniti, na temelju relevantnih teorijskih modela i istraživanja, glavne promjene u spoznajnom, tjelesnom i socio-emocionalnom razvoju tijekom dojenačke dobi
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A; Dječja psihologija: moderna znanost.; Jastrebarsko: Naklada Slap (2004)
Preporučena literatura:
2. Berk, L.; Psihologija cjeloživotnog razvoja; Jastrebarsko: Naklada Slap (2007)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu