Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija djetinjstva i adolescencije
Kratica: PSIBO113Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači: dr. sc. Ivana Hanzec Marković ( Seminar )
Opis predmeta: Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će razumjeti zakonitosti ljudskog razvoja i poznavati promjene u tjelesnom, kognitivnom, socioemocionalnom razvoju i razvoju ličnosti u ranom djetinjstvu, srednjem i kasnom djetinjstvu te adolescenciji. Studenti će steći znanja koja im omogućuju razlikovanje tipičnog razvoja djece i adolescenata od problema u razvoju te utvrđivanje rizičnih i zaštitnih činitelja razvoja na razini pojedinca, obitelji, vršnjaka i šire okoline. Temeljem stečenih znanja studenti će kroz samostalan rad, seminare i grupne rasprave usvajati vještine za planiranje aktivnosti za poticanje pozitivnog ponašanja i suzbijanje neprihvatljivog ponašanja djece i mladih.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Raboteg-Šarić, Z. (2008). Psihologija djetinjstva i adolescencije. Skripta za studente. Zagreb: Hrvatski studiji.;
2. Lacković-Grgin, K. (2006). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap.;
3. Santrock, J. W. (2005). Children. New York: McGraw-Hill.;
4. Steinberg, L. (2002). Adolescence. New York: McGraw-Hill.;
5. Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (2004). Dječja psihologija: moderna znanost. Jastrebarsko: Naklada Slap.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu