Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Motivacija
Kratica: PSIBO110Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić
Izvođači: doc. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je predmeta upoznati studente sa sustavnim pregledom znanstvenih pojmova i spoznaja iz područja motivacije, te s razvojem i primjenom znanstvenog pojma motivacije općenito, a posebno motivacije učenja, darovitih, motivacije u sportu i motivacije za rad. Poseban naglasak stavlja se na primjenu teorijskih spoznaja psihologije motivacije u svakodnevnom životu i profesionalnoj praksi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Izabrana poglavlja iz knjige Beck, R. C. (2003). Motivacija: Teorija i načela. Jastrebarsko: Naklada Slap.;
2. Čudina-Obradović, M.; Obradović, J. (2006). Utjecaj roditelja na socijalno.-emocionalni razvoj i motivaciju djeteta. U: M. Čudina-Obradović i J. Obradović (2006). Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 327-356.;
3. Galić, Z.; Parmač, M. (2009). Što nas motivira za rad? U: D. Čorkalo Biruški (ur.) (2009). Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga, 279-296.;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu