Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Latinski jezik 1
Kratica: LATBO126Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 60(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: lekt. Zdravka Martinić-Jerčić
Izvođači: lekt. Zdravka Martinić-Jerčić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Upoznavanje i svladavanje fonologije, dijela morfologije (deklinacije imenica, pridjeva te dijela zamjenica, vremena prve i druge glagolske osnove u indikativu) i osnova sintakse latinskoga jezika (struktura rečenice, valentnost glagola, uporabu prijedloga). Usvajanje osnovnih pojmova gramatičke analize. Učenje temeljnoga vokabulara. Upoznavanje rimske kulture i civilizacije sukladno tekstovima. Osposobljenost za djelomično samostalno razumijevanje i prevođenje tekstova pisanih na klasičnom latinskom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. P. Knezović, Š. Demo; Latinski jezik 1-2, Hrvatski Studiji (2015)
2. M. Divković; Latinsko-hrvatski rječnik; Dunja (2006)
3. J. Marević; Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik, sv. I-II; Marka - Matica hrvatska (2000)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu