Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Svjetska književnost - izabrani primjeri
Kratica: KROBI024Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravka Zima
Izvođači:
Opis predmeta: S obzirom da je riječ o predmetu na preddiplomskom studiju, cilj predmeta je uvod u studij književnosti. Upoznati student/ic/e s osnovnim pojmovima znanstvenoga proučavanja književnosti, osnovnim pojmovima teorije književnosti i osnovama akademske pismenosti u studiju književnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Milivoj Solar; Teorija književnosti; Školska knjiga, Zagreb (1977)
2. Milivoj Solar; Povijest svjetske književnosti; Golden marketing, Zagreb (2003)
3. Jonathan Culler; Književna teorija. Vrlo kratak uvod; AGM, Zagreb (2001)
4. Milivoj Solar; Od Emme Bovary do Emme Zunz. (knjiga Nakon smrti Sancha Panze);
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu