Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Retorika
Kratica: KOMBI693Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: Branimir Stanić dipl.nov. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je predmeta osposobiti studente za razumijevanje retoričkoga diskursa u kontekstu pisanih i govornih medija te ih upoznati s načelima kreacije retoričkih sadržaja i načinima javnoga nastupanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. CICERON, M. T., O govorniku, Matica hrvatska, Zagreb, 2002.;
2. ARISTOTEL, Retorika, Naprijed, Zagreb, 1989.;
3. ŠEGO, Jasna, Kako postati uspješan govornik, Profil international, Zagreb, 2005.;
4. ŠKARIĆ, Ivo, Temeljci suvremenoga govorništva, Školska knjiga, Zagreb, 2000.;
5. MEYER M., CARRILHO M. M., TIMMERMANS B., Povijest retorike od Grka do naših dana, Disput, Zagreb, 2008.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu