Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik-novinarski prijevod
Kratica: KOMBO534Opterećenje: 0(P) + 60(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: pred. Spomenka Bogdanić
Izvođači:
Opis predmeta: Razvijanje sposobnosti prevođenja različitih aspekata elemenata kulture i civilizacije engleskoga govornog područja. Samostalna primjena stečenih vještina prevođenjem kratkih strukturiranih tekstova s engleskog jezika na hrvatski i s hrvatskog jezika na engleski.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cory, H.; Advanced Writing with English in Use (odabrana poglavlja, cca 160 str.); CAE Oxford: OUP (1996)
2. Evans, H.; Essential English for Journalists, Editors and Writers (odabrana poglavlja, cca. 200 str.); Pimlico (2000)
3. Jednojezični rječnik prema izboru;
4. Gramatički priručnik prema izboru;
5. Autentični jezični materijali i tekstovi;
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Engleski jezik u novinarstvu
Položen : Pisanje na engleskom jeziku
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu