Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Opća povijest medija i komunikacije
Kratica: KOMBO275Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Mario Stipančević
Izvođači: Tamara Kunić mag. nov. ( Seminar )
Opis predmeta: Prikazati bitne smjerove razvoja medija i komunikacije, te ukazati na ovisnost toga razvoja o razvoju društva kao i informacijskih tehnika i tehnologija. Studenti osim toga trebaju dobiti osnovnu orijentaciju u povijesnoj literaturi i biti upućeni kako je koristiti u znanstvene i novinarske svrhe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kunczik, Michael; Zipfel, Astrid; Uvod u publicističku znanost i komunikologiju, str. 121 - 184.; Zaklada Friedrich Ebert (1998)
2. Elezović, Slobodan; Povijesni razvoj komuniciranja; A. G. Matoš, Zagreb (1992)
3. Sapunar, Marko; Opća povijest novinarstva; ITG, Zagreb (2002)
4. Stipčević, Aleksandar; Povijest knjige; Sumrani, Matica hrvatska, Zagreb (2006)
5. Klaus Merten; Evolution der Kommunikation, u: Monika Elsner / Hans Ulrich Gumbrecht / Thomas Mueller / Peter M. Spangenberg: Zur Kulturgeschichte der Medien. U: K. Merten/ S. J. Schmidt /, str. 141-187.; Weischenberg: Die Wirklichkeit der Medien, Opladen (1994)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu