Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pisanje na engleskom jeziku
Kratica: KOMBO484Opterećenje: 0(P) + 60(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. Vedrana Vojković Estatiev
Izvođači:
Opis predmeta: Razviti učinkovite tehnike pisanja u novinarstvu, s naglaskom na teme pokrivene u obvezatnoj literaturi. Osvijestiti razlike između glavnih stilova, registara i funkcija pisanih tekstova. Upoznati pravila interpunkcije, strukture rečenice i odlomka. Pravilno primjenjivati naučene strategije u samostalnom pisanju (naslovi, odlomci, kritički osvrti, izvješća, itd.)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cory, H.; Advanced Writing with English in Use CAE, odabrana poglavlja, cca. 100 str.; Oxford: Oxford University Press (1999)
2. Mascull, B.; Collins Cobuild Key Words in the Media, odabrana poglavlja, cca 70 str.; London: Harper Collins Publishers (1995)
3. Jednojezični rječnik prema izboru;
4. Gramatički priručnik prema izboru;
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu