Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska historiografija 19. i 20. st.
Kratica: POVBO265Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s novom etapom razvitka hrvatske historiografije u 19. stoljeću i njezinim postupnim prerastanjem u znanstvenu disciplinu. Gradivo se izlaže pregledno i sintetično u kontekstu vremena, no studente je potrebno upoznati i s različitim pristupom proučavanju prošlosti u pojedinim područjima hrvatskoga etničkog prostiranja, navlastito s glavnim predstavnicima u historiografiji 19., a potom i 20. stoljeća. Napose valja upozoriti na nove smjerove razvoja i moderne odskoke hrvatske historiografije u posljednja tri desetljeća.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Igor Karaman (ur.); Historiografija; u Enciklopediji hrvatske povijesti i kulture, str. 201-212.; Školska knjiga, Zagreb (1980)
2. Kultura, umjetnost, informacije; u Enciklopediji Jugoslavije, sv. 5, str. 400-432.; (1988)
3. A. Szabo; Historiografija u Hrvatskom leksikonu, I. svezak, str. 442-443.; Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb (1966)
4. Antoljak, Stjepan; Hrvatska historiografija: Drugo dopunjeno izdanje, str. 293 i dalje.; Matica hrvatska, Zagreb (2004)
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu