Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska latinistička historiografija
Kratica: POVBO325Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta su predstaviti hrvatsku historiografiju na latinskom jeziku od srednjeg vijeka do početka XIX. stoljeća.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ferdo Šišić; Hrvatska historiografija od XVI. do XX. stoljeća, sv. 1-4.; Jugoslovenski istorijski časopis, I-II, Ljubljana-Zagreb-Beograd (1935)
2. Stjepan Antoljak,; Hrvatska historiografija do 1918.; Matica hrvatska, Zagreb (2002)
3. ur. Vedran Gligo, Hrvoje Morović; Legende i kronike; Čakavski sabor, Split (1977)
4. Vedran Gligo; Govori protiv Turaka; Logos, Split (1983)
5. Miroslav Kurelac; Ivan Lučić Lucius, otac hrvatske historiografije; Školska knjiga, Zagreb (1994)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu