Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest 19. st.
Kratica: POVBO455Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Kristina Milković
Izvođači:
Opis predmeta: Stjecanje znanja o najvažnijim događajima i procesima dugog trajanja u dugom 19. stoljeću svjetske povijesti, razumijevanje specifičnosti političkih, društvenih, kulturnih i gospodarskih zbivanja u geopolitičkom i vremenskom kontekstu njihova odvijanja, usporedba i analiza sličnih povijesnih procesa u različitim političkim i gospodarskim sustavima te u drugačijim društvenim i kulturnim uvjetima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Grupa autora; Povijest svijeta od početaka do danas, str. 537-603.; Zagreb (1976)
2. Eric Hobsbawm; Doba revolucije, Zagreb, str. 105-132., 161-212.; Školska knjiga, Zagreb (1987)
3. Eric Hobsbawm; Doba kapitala, 31-59., 97-136., 184-219.; Školska knjiga, Zagreb (1989)
4. Jean Carpentier Francois Lebrun; Povijest Francuske, 179-251.; Barbat, Zagreb (1999)
5. Ulf Dirlmeier i dr.; Povijest Njemačke, 157-195.; Barbat, Zagreb (1999)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu