Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska povijest u 19. st.
Kratica: POVBO445Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Kristina Milković
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta su upoznavanje studenata s različitim aspektima političke, gospodarske i društvene povijesti 19. stoljeća. Studenti će steći znanja o stvaranju moderne nacionalne ideje, parlamentarizmu, stranačkom pluralizmu i preobrazbi društva koji se javljaju u sklopu multinacionalne Habsburške Monarhije kao i u okruženju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mirko (ur.) Valentić, Lovorka (ur.) Čoralić; Povijest Hrvata. Druga knjiga, str. 343-651.; Školska knjiga, Zagreb (2005)
2. Hrvatski narodni preporod-Ilirski pokret; Školska knjiga, Zagreb (1988)
3. Jaroslav Šidak; Studije iz hrvatske povijesti XIX. stoljeća; Sveučilište u Zagrebu, Zagreb (1973)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu