Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Opća povijest 20. stoljeća
Kratica: POVBO525Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta su prikazivanje uzroka, tijeka i posljedica osnovnih političkih i društvenih procesa te događaja u 20. stoljeću. Naglasak se stavlja na metodologijske posebnosti pri istraživanju i razumijevanju povijesti 20. stoljeća. U radu sa studentskim grupama interdisciplinarno će se obraditi različiti globalni fenomeni koji su obilježili 20. stoljeće; primjerice totalitarizme, međunarodno pravo, megagradove i sl.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gu nther Bo ing; Povijest svijeta, Zagreb, (poglavlja koja se odnose na kraj 19. i 20. stoljeće); Naprijed, Zagreb (1990)
2. S. Sharma; Svjetska privreda; Narodne novine, Zagreb (1990)
3. P. Renouvin; Europska kriza i Prvi svjetski rat; Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb (2008)
4. A. J. P. Taylor; Uzroci Drugog svjetskog rata, Zagreb, 1994.; Znanje, Zagreb (1994)
5. S. P. Huntington; Sukob civilizacija; Cambridge University Press, London (1997)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu