Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest Austrije
Kratica: POVBO644Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Kristina Milković
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta usmjereni su ka upoznavanju povijesti Austrije s posebnim osvrtom na kontekstualizaciju nacionalne povijesti. Nastojati će se ukazati na povezanost povijesnih procesa unutar srednjoeuropskoga prostora, napose povijesnu poveznicu naroda koji su živjeli u monarhijskom sklopu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zollner, Schussel; Povijest Austrije; Barbat, Zagreb (1997)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu