Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija odrasle dobi i starenja
Kratica: PSIBO114Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec
Izvođači: dr. sc. Ivana Hanzec Marković ( Seminar )
Opis predmeta: Osnovni cilj predmeta je upoznati studente sa spoznajama o tjelesnom, kognitivnom, socijalnom i emocionalnom razvoju tijekom odrasle dobi iz perspektive cjeloživotnog razvoja. Kroz predmet studenti će se upoznati s različitim teorijskim objašnjenjima razvoja tijekom odrasle dobi, različitim čimbenicima koji utječu na razvoj odraslih te metodologijom istraživanja u ovom području. Studente će se također upoznati s poteškoćama i problemima koji se javljaju tijekom odrasle dobi i starenja. Pohađanje ovog predmeta trebalo bi proširiti znanje studenata o razvojnim promjenama tijekom odrasle dobi i starenja te posljedično pružiti studentima priliku da razviju i prošire svoje stručne stavove i vještine.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Berk, L. E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (poglavlja 1, 13-19);
2. Schaie, K.W., Willis, S.L. (2001). Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (poglavlja 1-5);
3. Despot Lučanin, J. (2003). Iskustvo starenja: Doprinos teoriji starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (poglavlja 1, 2 i 10) G;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu