Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti
Kratica: PSIBO117Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Boris Mlačić
Izvođači: pred. dr. sc. Igor Mikloušić ( Seminar )
Opis predmeta: Protumačiti studentima glavne teorije (kako klasične, tako i suvremene), modele i istraživanja u psihologiji ličnosti. Povezivati nalaze iz različitih teorija i istraživanja. Objašnjavati čovjeka u cjelini. Opisati glavne teorijske pristupe u psihologiji ličnosti. Opisati specifične teorije unutar glavnih pristupa. Argumentirati važnost ličnosti ljudi u svakodnevnome životu. Protumačiti mjerenje individualnih razlika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pervin, Cervone i John (2008). Psihologija ličnosti - teorije i istraživanja (str. 29-565). Zagreb: Školska knjiga.;
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu