Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u kliničku psihologiju
Kratica: PSIBO119Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači:
Opis predmeta: Studenti će se kroz ovaj kolegij upoznati s osnovama kliničke psihologije što uključuje: definiranje područja kliničke psihologije, upoznavanje s aktivnostima kliničkih psihologa, opći pregled povijesnog razvoja kliničke psihologije, karakteristike kliničkog pristupa, ključna pitanja procjenjivanja i mjerenja u kliničkoj psihologiji te specifičnosti istraživanja u kliničkoj psihologiji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nietzel MT, Bernstein DA, Milich R. (2002). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.;
Preporučena literatura:
2. Biro, M., Butollo, W. (ur.); Klinička psihologija,; Novi Sad: Katedra za kliničku psihologiju, Ludwig Maximilians Universitat i Futura publikacije. (2003)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu