Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije
Kratica: KOMBO544Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Burić
Izvođači: dr. sc. Igor Vranić ( Seminar )
Opis predmeta: Uvesti studente u poznavanje povijesnog razvoja istraživanja medija i masovne komunikacije kod nas i u svijetu, te ih uputiti u njezinu sadašnju sistematiku kao i u različite pristupe tom istraživanju. U praktičnom dijelu studenti će obnoviti znanje metodologije društvenih znanosti, te se sami okušati u jednostavnim istraživanjima komunikatora, poruke, medija i recipijenta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Michael Kunczik / Astrid Zipfel; Uvod u publicističku znanost i komunikologiju, str. 69-103; 129-155.; Zagreb (2006)
2. Paul Trowler; Komunikacija i mediji, u: Haralambos / Holborn: Sociologija, str. 935-950.; Golden marketing - Tehnička knjiga (2002)
3. Heinz Purer; Publizistik - und Kommunikationswissenschaft. Ein Handbuch. str. 31-56.; 107-300.; Konstanz (2003)
4. Juraj Mirko Mataušić; Komunikacijska znanosti. Definicije i područja istraživanja. Isti (ur.); Komunikacijske znanosti. Znanstvene grane i nazivlje, str. 9-36.; Hrvatski studiji, Zagreb (2007)
5. Friedmann Schulz von Thun; Kako međusobno razgovaramo 1. Opća psihologija komunikacije, str. 11-80.; Erudita, Zagreb (2001)
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Začetnici komunikologije i njihova djela
Položen : Uvod u novinarstvo
Položen : Akademska pismenost
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu