Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest hrvatske filozofije
Kratica: KROBO695Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Željka Metesi Deronjić
Izvođači: doc. dr. sc. Željka Metesi Deronjić ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente s najznačajnijim predstavnicima hrvatske filozofije i njihovim djelima; predstaviti im teme i probleme kojima su se bavili; ukazati na mjesto i značenje hrvatske filozofske misli u okviru zajedničkog europskog dijaloga.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Franjo Zenko (ur.), Starija hrvatska filozofija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
4. Franjo Zenko (ur.), Novija hrvatska filozofija, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
5. Mislav Kukoč, Kritika eshatologijskog uma, KruZak, Zagreb, 1998.
Preporučena literatura:
6. Erna Banić-Pajnić, Duhovno-povijesna raskršća. Poruke renesansne filozofije, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1991.
7. Ljerka Schiffler, Iz hrvatske filozofske baštine, Odjel za povijest filozofije Centra za povijesne znanosti u Zagrebu, Zagreb, 1980.
8. Ljerka Schiffler, Humanizam bez granica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1992.
9. Ljerka Schiffler, Vetera et nova. Hrvatska filozofija u europskom obzoru, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2004.
10. Mihaela Girardi-Karšulin, Hrvatski renesansni aristotelizam, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1993.
11. Ivica Martinović, Žanrovi hrvatske filozofske baštine od 15. do 18. stoljeća, Filozofski faultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2011. (elektroničko izdanje)
12. Božo Kovačević, Slučaj zagrebačkih revizionista, Grafički zavod Hrvatske, 1989.
13. Mislav Kukoč, Enigma postkomunizma, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1997.
14. Djela hrvatskih filozofa
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu