Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija učenja
Kratica: PSIBO107Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Maričić
pred. dr. sc. Natalija Ćurković
Izvođači: Vanja Kopilaš mag. psych. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s vrstama, teorijama i osnovnim zakonitostima ljudskog učenja. Usporediti ljudsko učenje s učenjem životinja i strojeva. Integrirati nalaze primijenjenih istraživanja o učenju u kontekst jednog od tri glavna pristupa izučavanju učenja: biheviorizam, kognitivizam i socijalno učenje. Studenti će nakon apsolviranja kolegija biti upoznati s različitim oblicima učenja i moći prepoznati njihovu primjenu u svakodnevnom životu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zarevski, P. (1997, 2001). Psihologija pamćenja i učenja. (str. 115-188.) Jastrebarsko: Naklada Slap.;
2. Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V. i Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja (Poglavlje 3 Teorijski pristupi učenju i njihova primjena, str. 141-201). Zagreb: IEP-VERN.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu