Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Latinski jezik 4
Kratica: LATBO456Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 60(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Šime Demo
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Šime Demo ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Upoznavanje i svladavanje sintakse trovalentnih glagola, dijela konstrukcija glagolskih imena (akuzativ s infinitivom, apsolutni ablativ) i sintakse složene rečenice. Produbljivanje, primjena i učvršćivanje znanja morfologije i do tada naučene sintakse. Utvrđivanje i proširivanje znanja latinskoga leksika i frazeologije. Osposobljavanje za potpuno samostalno razumijevanje i prevođenje većine tekstova pisanih na klasičnom latinskom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Demo, Šime; Latinski jezik 4 (interni priručnik);
2. Divković, Mirko; Latinsko-hrvatski rječnik: za škole; više izdavača
3. Marević, Jozo; Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik, sv. I-II; Matica hrvatska (2000)
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Latinski jezik 3
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu