Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rimska komedija
Kratica: LATBI663Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Matasović
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Matasović ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj ovoga kolegija jest upoznati studente s rimskom komedijom: njenim počecima, pravilima, vrstama humora te najpoznatijim piscima i djelima. Većinom će je predstavljati dvojica najpoznatijih autora: Plaut i Terencije. Međutim, bit će govora i o ostalim autorima komedija u Rimu, kao i o začetku drame u rimskoj književnosti uopće. Studenti će glavne teme upoznavati na primjerima iz tekstova samih rimskih autora, a na njihovim djelima obrađivat će se i glavne karakteristike građenja fabule, postizanja humora i sl. Posebno će se obratiti pažnja i na razlike rimske komedije u odnosu na grčke joj uzore. Studentske obaveze uključuju: pohađanje nastave, obradu odabranih tekstova na satu, te ispit nakon odslušanog semestra. U ocjenu ulaze pohađanje nastave, zalaganje na satu te uspjeh na ispitu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. VRATOVIĆ, V.: Rimska književnost u Povijest svjetske književnosti, Mladost, Zagreb, 1982. (svezak II, relevantna poglavlja).; 'Plautovi Perzijanac i Trgovac' u Perzijanac i Trgovac (prev. i priredio D. NOVAKOVIĆ), Latina et Graeca, Zagreb, 1994. ; 1 naslov iz preporučene literature; po 1 djelo Plauta i Terencija po izboru
Preporučena literatura:
2. CONTE, G.B.: Povijest rimske književnosti, (bilo koje izdanje, relevantna poglavlja); TAPLIN, O.: Literature in the Roman World, Oxford UP, USA, 2001. (relevantna poglavlja); DUCKWORTH, G.E.: The Nature of Roman Comedy: A study in Popular Entertainment, Princeton 1952.; FRAENKEL, E.: Plautinisches im Plautus, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1922.; SEGAL, E.: Roman laughter; The Comedy of Plautus, Oxford UP, N. Y. - Oxford, 1987.; GOLDBERG, S.M.: Understanding Terence, Princeton, N.J. 1986.; MARSHALL, C.W.: The Stagecraft and Performance of Roman Comedy, Cambridge UP, New York, 2006.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu