Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Akademski engleski
Kratica: TZPB01.1Opterećenje: 0(P) + 60(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Lucia Miškulin Saletović
Izvođači: pred. Iva Andraka ( Seminar )
v. pred. Adrian Jadranko Beljo ( Seminar )
dr. sc. Klara Bilić-Meštrić ( Seminar )
pred. Siniša Prekratić ( Seminar )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta su osposobiti studente za samostalno služenje stranom stručnom literaturom i pisanje radova na akademskom engleskom jeziku, te razviti samostalnost u unaprjeđivanju jezične kompetencije uz pomoć dostupnih izvora i priručnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Miškulin Saletović, L., Vojković Estatiev, V.; Beljo, A.; English Academic Vocabulary for Social Sciences and Humanities; Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (2012)
2. Philpot, S.; Curnick, L.; Academic Skills: Reading, Writing and Study Skills; Oxford: Oxford University Press (2007)
3. Gramatika engleskoga jezika po izboru studenata akademski tekst po izboru studenata;
4. Englesko-engleski rječnik po izboru studenata;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu